Download Video Photos

Comments

Metropol Lyrics

دنیای من یه چار دیواری
لحظه هام بوی تاج گل میدن
دوتا دست بریده از ساعد
منو سمت یه دره هل میدن
زندگیمو سکندری رفتم
این خیابون چقدر تاریکه
رد خون مثل سایه باهامه
رو تنم زخم تیغ گزلیکه

قلبمو توی الکل انداختم
عشقم لهجه ی قفس داره
طرح یه دست سرخ رو هر دست
هنوز این سینما نفس داره
من تو این سینمای خاک شده
فیلم های پر از جنون دیدم
من رفیقای جون جونیمو
سرد و بی جون شده به تو خون دیدم

رو لب تیغ عاشقت بودم
رو لب تیغ زندگی کردیم
راهمون از تو خون گذشت اما
کاش می شد دوباره برگردیم
رو لب تیغ عاشقت بودم
رو لب تیغ زندگی کردیم
راهمون از تو خون گذشت اما
کاش می شد دوباره برگردیم

روی آسفالت لاله زار انگار
یه نفر داره چونه می ندازه
کی می دونه تو پایتخت امشب
تیغ یک اندا ضامنی بازه
من هنوزم قدیمی ام مثل
قهرمانای توی اون فیلما
تو که رنگت عوض شده د بگو
پس چرا زجه می زنه دنیا

ما کجای قرق زمین خوردیم
که هنوز روی زانو راه میریم
خواب هامونو رگ زدن اما
اونقدر زنده ایم که می میریم
کوچه از هر دو سمت بن بسته
لکنتو خط بزن از این فریاد
بعد از این دیگه شیر و خط یکیه
بعد از این دیگه هرچه باداباد

رو لب تیغ عاشقت بودم
رو لب تیغ زندگی کردیم
راهمون از تو خون گذشت اما
کاش می شد دوباره برگردیم
رو لب تیغ عاشقت بودم
رو لب تیغ زندگی کردیم
راهمون از تو خون گذشت اما
کاش می شد دوباره برگردیم

Metropol credits and history

» Poet : Yaghma Golrooie
» Composer : Reza Yazdani
» Arrangement : ( ﻣیﻼﺩ ﻋﺪﻝ )

ارسال متن توسط :
ارسال MP3 توسط : BeH NaM

اصلاح متن و مشخصات آهنگ | نسخه آماده چاپ


This page was generated in 0.16 seconds.
© IranSong Persian Music Jan 2002 to 2014