Download Video Photos

Comments

Ghoghaye Setaregan Lyrics

امشب در سر شوری دارم ، امشب در دل نوری دارم
باز امشب در اوج آسمانم ، راضی باشد با ستارگانم
امشب یک سر شوق و شورم ، از این عالم گویی دورم

با ماه و پروین سخنی گویم ، از روی مه خود اثری جویم
جان یابم زین شب ها
جان یابم زین شب ها

ماه و زهره را به طرب آرم ، از خود بی خبرم ، ز شعف دارم نغمه ای بر لب ها
نغمه ای بر لب ها
امشب یک سر شوق و شورم ، از این عالم گویی دورم

از شادی پر گیرم که رسم به فلک ، سرود هستی خوانم در بر حور و ملک
در آسمان ها غوغا فکنم ، سبو بریزم ، ساغر شکنم
امشب یک سر شوق و شورم ، از این عالم گویی دورم

با ماه و پروین سخنی گویم ، از روی مه خود اثری جویم
جان یابم زین شب ها
جان یابم زین شب ها

ماه و زهره را به طرب آرم ، از خود بی خبرم ، ز شعف دارم نغمه ای بر لب ها
نغمه ای بر لب ها
امشب یک سر شوق و شورم ، از این عالم گویی دورم

Ghoghaye Setaregan credits and history

کاور آلبوم Zendegi Zibast» Words by( کریم فکور )
» Composer : ( همایون خرم )
Arrangement : +Suggest

ارسال متن و MP3 توسط :

اصلاح متن و مشخصات آهنگ | نسخه آماده چاپ


This page was generated in 0.16 seconds.
© IranSong Persian Music Jan 2002 to 2014