Download Video Photos

Comments

Vatan Mimiram Barayat Lyrics

غم غربت به چهره ام نشسته
درون سینه ام قطار بسته
نمی دانم چه می گویم رفیقان
ز دوری وطن پر درد و نالان
اگرچه آشیانم گشته ویران
نمی گویم مگر جز نام ایران
وطن می میرم برایت دلم کرده هوایت
هوای کوچه هایت دلم تنگه برایت

تو میدانی که قلب این جهانی
تو باید پاک و جاویدان بمانی
جوانانت برایت کشته گشتند
زجان بگذشتن و پاینده گشتند
وطن خواهی ره ایرانیان است
ره کورش ره صفاریان است
ره فردوسی شاه شاعران است
وطن می میرم برایت دلم کرده هوایت
هوای کوچه هایت دلم تنگه برایت (2)

چی بگم ز درونم
دیگه زار و زبونم
وجودم پر غم شد
زشادی چی بخونم (2)
وطن می میرم برایت دلم کرده هوایت
هوای کوچه هایت دلم تنگه برایت

بیاد آرم جلال الدین خوارزم
مصدق مرد لایق مظهر رزم
هزاران نام دانشگاهیانی
که بودند در اوین طول جوانی
وطن خواهی ره ایرانیان است
ره کورش ره صفاریان است
ره فردوسی شاه شاعران است
وطن می میرم برایت دلم کرده هوایت
هوای کوچه هایت دلم تنگه برایت

غم غربت به چهره ام نشسته
درون سینه ام قطار بسته
نمی دانم چه می گویم رفیقان
ز دوری وطن پر درد و نالان
اگرچه آشیانم گشته ویران
نمی گویم مگر جز نام ایران
وطن می میرم برایت دلم کرده هوایت
هوای کوچه هایت دلم تنگه برایت (2)

Vatan Mimiram Barayat credits and history

کاور آلبوم Jadeh ShomalWords by : +Suggest
Composer : +Suggest
Arrangement : +Suggest

ارسال متن توسط : مهتاب کمالی
ارسال MP3 توسط :

اصلاح متن و مشخصات آهنگ | نسخه آماده چاپ


This page was generated in 0.16 seconds.
© IranSong Persian Music Jan 2002 to 2014